تأمین تجهیزات   صنایع معدنی   نیروگاه   نفت و گاز
 

با توجه به افزايش روزافزون سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و اهميت بسزاي سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق و نيازهاي بهبود فرآيند هاي توليدي، گروه  صنعتي ندا نيز در همين راستا اقدام به حضور پر رنگ در پروژه های طراحي، تامين، نصب و راه اندازي سيستم هاي کنترل و ابزاردقيق در حوزه های نفت و گاز و پنروشیمی نمود که حاصل آن انجام پروژه هاي موفق متعددي در اين خصوص است.
 
انجام کليه فعاليت هاي مربوط به مهندسي، طراحي، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم هاي کنترل، ابزاردقيق در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی در گروه صنعتی ندا صورت میگیرد. این توانمندی که با اتکاء به تجارب موفق گذشته و بهره مندی از دانش و تخصص کارشناسان خبره این شرکت حاصل گردیده است قابلیت ارائه سرويسها و راهکارهاي تخصصي در بخش هاي زير را بوجود آورده است:
 
ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
با گستردگي شهرها، افزايش ميزان تقاضا براي مصرف گاز، گسترش شبکه ها و خطوط توزيع گازرساني، استخراج فرآورده توسط تزريق گاز و دلايلي از اين چند، نياز به افزايش فشار گاز انکارناپذير مي باشد. بنابراين پ روژه هاي متعدد ايستگاه هاي تقويت فشار گاز در دستور کار قرار گرفته است. اين شرکت در حال حاضر بيشترين و موفق ترين پروژه هاي کنترل فرآيند ايستگاه هاي تقويت فشار گاز را براي صاحبان صنايع به انجام رسانده است.
 
واحدهاي نمک زدائي
با توجه به کاهش سطح منابع زيرزميني نفت و اختلاط بيشتر آن با نمک و حصول دستيابي به فرآورده هاي اوليه نفتي مناسب باعث رويکرد مجدد وزارت نفت به پروژه هاي نمک زدايي شده است. اين بخش نيز توانسته است راهکارهاي مناسبي در زمينه هاي تخصصي خود ارائه نمايد.
 
واحد توربوکمپرسور (بهينه سازي و طرح هاي جديد)
پس از انجام پروژه هاي بهينه سازي سيستم کنترل و ابزاردقيق واحد توربوکمپرسور در پتروشيمي خارک و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز محمدي مصطفوي دانش فني و مهندسي مرتبط موجود و امکان ويژه اي جهت ارائه خدمات مشابه در ساير سايتها ايجاد گرديده است.
اين سيستم علاوه بر کنترل توربوکمپرسور، داراي بالاترين قابليت اطمينان بوده و کمترين نياز به خدمات تعمير و نگهداري را دارد· بعلاوه مجموعه سيستم کنترل Surge و مانيتورينگ کليه پارامترهاي کنترلي سيستم کنترل و مانيتورينگ ارتعاش، ثبت گزارشات و Trending و قابليت ارتباط با شبکه اينترنت و مودم از ديگر مزاياي آن است.
 خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
گروه صنعتی ندا در زمینه طراحی و اجرای سیستم کنترل در پروژه های عملیات انتقال و کاهش فشارفراورده های نفتی در استانهای مازندران و گلستان ، اصفهان و خوزستان نیز دارای تجربه می باشد.

   
فارسی